Szkolenie: Nowe obowiązki publikacyjne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2018 roku Ustawy o jawności życia publicznego zakres informacji, które podlegają udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej uległ znacznemu zwiększeniu.W dniu 12 marca 2018 roku pracownicy ZLD w Koszalinie odpowiedzialni za prowadzenie, rozwój i redagowanie BIP-u w jednostce wzięli udział w szkoleniu: Nowe obowiązki publikacyjne na stronach BIP. Organizatorem kursu była firma LOGONET Sp. z o. o. z Bydgoszczy, celem specjalistycznego szkolenia było praktyczne i kompleksowe omówienie nowych przepisów dotyczących BIP i wskazanie jak prawidłowo realizować wynikające z nich obowiązki prawne. Szkolenie poprowadził inż. Rafał Kula ceniony i doświadczony specjalista ds. Biuletynu Informacji Publicznej, autor artykułów, ekspertyz i procedur z tej dziedziny.

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256456
Deklaracja dostępnoœci