Udział w szkoleniu w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie

W dniach 06-07 marca 2018 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Badań Terenowych wzięli udział w szkoleniu: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – Zasady, interpretacja, stosowanie.
Organizatorem zajęć było Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów z Warszawy, szkolenie poprowadzili członkowie zespołu, który dokonał opracowania w 2014 roku nowej wersji Katalogu na zlecenie GDDKiA. W trakcie spotkania omówiono ogólne zasady projektowania nawierzchni w oparciu o KTNPiP, wyjaśniono pojęcie ruchu projektowego, przeanalizowano wpływ warunków gruntowo-wodnych na konstrukcję drogi oraz przedstawiono sposoby przeciwdziałania wysadzinom, omówiono zasady projektowania warstw ulepszonego podłoża i dolnych oraz górnych warstw konstrukcji. Prowadzący szkolenie wykładowcy Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej pozostawali do dyspozycji uczestników spotkania odpowiadając na nasuwające się pytania i wątpliwości z zakresu omawianych zagadnień. Ciągłe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych kadry ZLD w Koszalinie w celu świadczenia naszym klientom usług o jak najwyższej jakości, wciąż pozostaje dla nas sprawą priorytetową i jest realizowane właśnie poprzez udział w tego typu szkoleniach.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256511
Deklaracja dostępnoœci