Zakup automatycznego ubijaka Proctor’a do Pracowni Kruszyw i Betonów

Miło nam Państwa poinformować, że nasz zakład wzbogacił się o nowe urządzenie służące do przeprowadzania testów zagęszczenia gruntów metodą Proctor’a według standardów europejskich i międzynarodowych.
Automatyczny ubijak Proctor’a firmy FROWAG typ 2.151 zainstalowany w Pracowni Kruszyw i Betonów umożliwi nam wykonywanie badań zgodnie z normami PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu i PN EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctor’a. W dniu 06 marca 2018 roku przedstawiciel firmy GEOLAB – Sprzęt Geotechniczny i Pomiarowy z Warszawy - dostawca urządzenia, przeprowadził szkolenie kadry ZLD w Koszalinie z użytkowania i obsługi ubijaka, poświadczone certyfikatem uzyskania odpowiednich umiejętności pozwalających na pracę z maszyną. Mamy nadzieję, że zakupiony sprzęt pozwoli nam jeszcze lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów w obszarze laboratoryjnych badań gruntów i mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256530
Deklaracja dostępnoœci