Udział kadry ZLD w Koszalinie w Dziesiątym Dniu Otwartych Drzwi w Laboratorium Drogowym Wojciech Bogacki i szkoleniu MMA i nawierzchnie asfaltowe – aktualne przepisy krajowe: WT-2 2014 część I, WT-2 2016 częśc II projektowanie badań typu MMA Teoria i praktyka

W dniu 27.02.2018 przedstawicielki Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z Pracowni Mas Bitumicznych: Kierownik PMB Pani Karolina Wilczek i Starszy Laborant PMB Pani Martyna Winczewska, wzięły udział w Dziesiątym Dniu Otwartych Drzwi w Laboratorium Drogowym Wojciecha Bogackiego w Rzgowie k/Łodzi.
W programie spotkania znalazło się zwiedzanie laboratorium wraz z prezentacją badań odporności na pękanie niskotemperaturowe TSRST, odporności na zmęczenie MMA, badanie sztywności MMA. W dalszej części uczestnicy mieli okazję wysłuchania kilku ciekawych konferencji dotyczących między innymi: barwienia betonu, warunków odbioru robót drogowych, odporności na koleinowanie w wysokich temperaturach. W kolejnych dniach pobytu w Rzgowie pracownice ZLD w Koszalinie wzięły udział w szkoleniu przybliżającym zagadnienia związane z projektowaniem i badaniami MMA w odniesieniu do aktualnych przepisów krajowych stosowanych przez GDDKiA. W części teoretycznej w trakcie wykładów dokonano analizy aktualnych zapisów Wytycznych Technicznych: WT-2:2014 część I oraz WT-2:2016 część II. W części praktycznej w laboratorium przeprowadzono prezentację sposobu wykonania badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego w MMA, oznaczenia składu ziarnowego, gęstości mieszanki, powinowactwa między kruszywem i asfaltem, spływności lepiszcza oraz wielu innych. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy zespołami laboratoryjnymi wykonywane w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie badania zyskują dodatkowo na jakości i dają nam gwarancję ich prawidłowego wykonywania w odniesieniu do ośrodka dysponującego akredytacją.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258563
Deklaracja dostępnoœci