Porozumienie między ZZDW w Koszalinie Wydział Dróg / RDW, Wydział Mostów, Wydział Budowy i Nadzoru (w zakresie monitoringu w okresie gwarancji), a Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w sprawie badań laboratoryjnych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w 2018 roku

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie w dniu 01.02.2018 roku porozumienie obejmujące badania diagnostyczne na drogach Województwa Zachodniopomorskiego i kontrolę jakości na zaplanowanych w 2018 roku przebudowach dróg oraz obiektach mostowych i inwestycjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
W ramach porozumienia nasze laboratorium wykona badania na planowaną kwotę 550.000,00 zł na budowach i przebudowach rozlokowanych w siedmiu Rejonach Dróg Wojewódzkich. Dzięki naszej pracy Inwestor uzyska możliwość bieżącej kontroli jakości poszczególnych etapów realizowanej inwestycji i podstawy do podjęcia odpowiednich kroków w przypadku odstępstwa wykonanych prac od wymagań zawartych w SST.

 

 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256508
Deklaracja dostępnoœci