Wprowadzenie do realizacji kolejnych zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego i rozszerzenie zakresu Porozumienia zawartego w dniu 04.01.2016r. między ZZDW i ZLD dotyczącego kontroli jakości wykonanych robót na inwestycjach drogowych Pomorza Zachodniego

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 18 stycznia 2018 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie Aneks nr 4 do Porozumienia z dnia 04.01.2016r. na mocy którego obsługa laboratoryjna inwestycji na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 została poszerzona o kolejne trzy zadania dotyczące przebudowy dróg i osiem zadań dotyczących budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.
Dodatkowe inwestycje realizowane w 2018 i 2019 roku dotyczą dróg wojewódzkich: 151 (Ińsko – Ciemnik), 109 (Trzebiatów – Płoty), 160 i 175 (ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków w miejscowości Choszczno). Nasz zakład dołoży wszelkich starań, aby inwestor w oparciu o wyniki naszych badań, mógł w sposób uczciwy i rzetelny dokonać oceny jakości realizowanych budów.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256470
Deklaracja dostępnoœci