Badania biegłości w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności, wymiarów kostki brukowej

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w drugiej połowie 2017 roku po raz kolejny wzięło udział w badaniach porównawczych międzylaboratoryjnych w celu potwierdzenia umiejętności i kompetencji personelu w wykonywaniu badań zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
Organizatorem badań biegłości było z zakresu wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych betonowej kostki brukowej był Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Laboratoria Budowlane. W badaniach wzięły udział 22 laboratoria w tym 17 akredytowanych, między innymi: GDDKiA Bydgoszcz, GDDKiA Gdańsk, IBDiM Warszawa, ICiMB Kraków, ITB Katowice, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka. Zakres badań obejmował: wymiary kostki brukowej, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej, nasiąkliwość. Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie osiągnęło zadowalające poziomy badań biegłości potwierdzając w ten sposób wysokie umiejętności i kompetencje kadry w zakresie realizowanych usług. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z wiedzy i doświadczeń pracowników naszej jednostki przy prowadzonych inwestycjach drogowych! 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256553
Deklaracja dostępnoœci