Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2017 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych.
W 2017 roku udało się nam wypracować przychód w wysokości 1 427.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody Pracownia Mas Bitumicznych – 523.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 286.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 520.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2017 prezentuje się następująco: 19% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 36% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 38% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 7% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2017 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 423.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów na kwotę 207.000,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 50.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 47.000,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 207.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 98.000,00 zł netto. W minionym roku 2017 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 49.000,00 zł (aparat VSS, automatyczny ubijak Proctora, program finansowo-księgowy). Na szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry wydaliśmy 18.500,00 zł. Liczymy, ze rozpoczynający się rok 2018 będzie również satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych zadań związanych z kontrolą jakości na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256500
Deklaracja dostępnoœci