Badania ugięć nawierzchni drogi za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w dniu 21.12.2017 roku podjęło współpracę ze Powiatową Służbą Drogową w Olsztynie polegającą na wykonaniu badań technicznych dotyczących określenia nośności nawierzchni jezdni na sieci dróg powiatowych metodą ugięć sprężystych zgodnie z wytycznymi GDDKiA. 
Na odcinku ponad 4 kilometrów wykonane zostaną badania ugięciomierzem dynamicznym FWD z częstotliwością co 50 metrów na każdym pasie ruchu, oraz odwierty konstrukcji wraz z rozpoznaniem warstw i określeniem rodzaju i grupy nośności podłoża gruntowego do 2 metrów poniżej nawierzchni jezdni. Efektem badań będzie przedstawienie zleceniodawcy propozycji zastosowania na analizowanych odcinkach dróg nakładek lub ograniczeń tonażu umożliwiających bezpieczne i efektywne ich użytkowanie. Prace zostaną przeprowadzone we współpracy z projektantami posiadającymi duże doświadczenie i wiedzę w projektowaniu dróg. Zachęcamy zarządców dróg wszystkich szczebli administracyjnych do korzystania z powyższej formy diagnostyki stanu nawierzchni, dającej szereg informacji umożliwiających podjęcie korzystnych ekonomicznie i racjonalnych decyzji odnośnie remontów i przebudów.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256602
Deklaracja dostępnoœci