Kalibracja i wzorcowanie urządzeń pomiarowych użytkowanych w ZLD w Koszalinie

Informujemy Państwa, że w trosce o jak najwyższą jakość realizowanych dla naszych klientów usług w obszarze badań laboratoryjnych, zakończyliśmy kolejny etap wzorcowania i kalibracji naszych urządzeń pomiarowych. 
Zgodnie z obwiązującą w naszym zakładzie Księgą Zarządzania Jakością i przyjętym harmonogramem legalizacji sprawdzeniu poddano 20 elementów wyposażenia laboratorium w tym: siatki kosza ekstraktorów automatycznych, wagi elektroniczne, lekką płytę dynamiczną, aparat VSS, szczelinomierz, pirometry, suwmiarki noniuszowe, manometry, czasomierze. Realizacja usług na sprzęcie sprawnym i dokładnym jest dla naszego zakładu sprawą podstawową i priorytetową. Wzorcowania, kalibracje i legalizacje naszych urządzeń powierzyliśmy: Laboratorium Pomiarowo-Badawczemu ROMB S.A. Złotów, KASPO LAB Sp. z o. o. Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy Gdańsk, VOBITECH Laboratorium Wzorcujące Buczkowice, APLAB Aparatura Pomiary Laboratoria Sp. z o. o. Warszawa, Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku, HMP Magdeburger Prufgeratebau GmbH. Dzięki dokonanym przeglądom i sprawdzeniu urządzeń pomiarowych uzyskiwane w trakcie badań w ZLD w Koszalinie wyniki są rzetelne, uczciwe i wiarygodne.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256523
Deklaracja dostępnoœci