Narada podsumowująca mijający 2017 rok działalności ZLD w Koszalinie

W dniu 15 grudnia kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie spotkała się na naradzie podsumowującej mijający 2017 rok w trakcie której przeanalizowano i omówiono sukcesy oraz porażki i zarysowano perspektywy oraz wyznaczono cele do osiągnięcia w przyszłości. 
W trakcie narady poruszono bardzo istotne kwestie związane z działalnością jednostki: odbudową kadrową Pracowni Mas Bitumicznych, zmianami w Regulaminie wynagrodzenia, bezpieczeństwem w pracy podczas wykonywania czynności służbowych, dbałością o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, wdrożenie nowych rodzajów działalności i usług. Przeanalizowano sytuację finansową jednostki w odniesieniu do poszczególnych kwartałów mijającego roku. Dyskutowano o możliwości skuteczniejszego pozyskiwania klientów i ograniczeniu kosztów funkcjonowania. Spotkanie stało się również odpowiednim momentem do złożenia życzeń zdrowia i pokoju wszystkim pracownikom naszego zakładu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 2018 roku.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258559
Deklaracja dostępnoœci