Seminarium Naukowo-Techniczne: Konstrukcje betonowe – ocena, badania, systemy i technologie napraw

W dniu 20 października 2017 roku w siedzibie ZLD/ZZDW w Koszalinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez naszą jednostkę we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji w Koszalinie.
W spotkaniu wzięło udział około trzydziestu specjalistów na co dzień borykających się z problematyką oceny jakości wykonanych robót budowlanych w zakresie konstrukcji betonowych. Szkolenie poprowadził znany w Polsce rzeczoznawca budowlany z zakresu diagnostyki i napraw mostów, wiaduktów, estakad z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem Pan dr inż. Tomasz Łakomy.
Z ekspertyz przeglądów i ocen nośności sporządzanych przez prelegenta korzystają największe firmy budowlane działające na rynku krajowym i instytucje takie jak GDDKiA, IBDiM. W programie wykładów znalazły się między innymi bloki tematyczne poświęcone przyczynom, procesom i etapom degradacji konstrukcji z betonu zbrojonego, wybrane zagadnienia dotyczące kontroli i odbioru na etapie budowy, sposoby wykrywania wad w konstrukcji za pomocą badań defektoskopowych oraz omówiono systemy i technologie napraw oraz zabezpieczeń konstrukcji betonowych. Uczestnicy szkolenia otrzymali na koniec certyfikat poświadczający uczestnictwo w seminarium. Spotkanie miało również element uroczystości – nasz laboratoryjny kolega Pan Mieczysław Niżyński otrzymał srebrną odznakę SITK-om za wieloletnie członkostwo oraz dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie oceny diagnostycznej i konstrukcyjnej dróg wojewódzkich. Pracownikowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256547
Deklaracja dostępnoœci