Praktyki zawodowe studentów Politechniki Koszalińskiej w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W ramach zawartego w lipcu 2016 porozumienia pomiędzy Wydziałem Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie w miesiącu sierpniu 2017 gościliśmy w naszej jednostce studentów odbywających praktyki zawodowe.
Przedstawiciele trzeciego roku kierunku Budownictwo Drogowe, Pani Pamela Olszowy i Pani Martyna Wiśniewska, dzięki wizycie w laboratorium miały okazję przyjrzeć się jak przebiega proces oceny jakości robót wykonywanych na drogach Województwa Zachodniopomorskiego. Studentki wzięły udział w realizowanych badaniach we wszystkich trzech Pracowniach ZLD w Koszalinie: w Pracowni Mas Bitumicznych, w Pracowni Badań Terenowych i w Pracowni Kruszyw i Betonów. Zakres wykonywanych analiz i pomiarów dotyczył: pobierania prób MMA z wytwórni, badań sczepności międzywarstwowej MMA, ubijania próbek MMA do oznaczania gęstości objętościowej, ekstrakcji MMA, badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni, badań wytrzymałości prefabrykatów betonowych, analiza sitowa kruszyw itp. Mamy nadzieję, że wyniesiona wiedza i doświadczenia z praktyki odbytej w naszej jednostce, pozwolą przyszłym Paniom inżynier na skuteczniejsze i dokładniejsze nadzorowanie i kontrolę prowadzonych przez siebie inwestycji, zarówno jako przedstawiciel Wykonawcy jak i Inwestora.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256455
Deklaracja dostępnoœci