Konferencja z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Sobieraja – prezentacja nowych urządzeń badawczo-diagnostycznych zakupionych przez ZZDW/ZLD

W dniu 01 sierpnia 2017 roku w siedzibie ZZDW w Koszalinie odbyła się konferencja z udziałem Wicemarszałka WZ Pana Tomasza Sobieraja, Dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej w ZZDW w Koszalinie Pana Waldemara Wejnerowskiego i Dyrektora ZLD w Koszalinie Pana Konrada Jachimowskiego. 
Na spotkaniu zaprezentowane zostały ostatnie zakupy inwestycyjne ZZDW/ZLD wzbogacające park urządzeń pomiarowo-diagnostycznych służących do monitorowania jakości i stanu nawierzchni dróg Pomorza Zachodniego. Dzięki środkom zaplanowanym w budżecie WZ na rok 2017 udało się zrealizować zakup: ugięciomierza dynamicznego typu FWD do badań nośności nawierzchni, profilografu laserowego do badań równości podłużnej i poprzecznej, makrotekstury i współczynnika IRI nawierzchni drogowych, reflektometru do badania widzialności w dzień i w nocy Qd/RL oraz zestawu do pomiarów grubości powłok oznakowania poziomego dróg. Nowe urządzenia powinny wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach WZ, eliminując niewłaściwe odtworzenie lub wykonanie malowania linii segregacyjnych, krawędziowych i przejść dla pieszych, dając możliwość oceny komfortu jazdy na nowo wybudowanych odcinkach dróg, pozwalając na typowanie do natychmiastowych remontów i przebudów dróg o wysokim poziomie degradacji i niskiej zdolności przenoszenia obciążeń, zbadanej za pomocą ugięciomierza dynamicznego i ocenionej w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie obliczeniowe. Mamy nadzieję, że zakupione urządzenia umożliwią nam jeszcze lepsze zarządzanie drogami Województwa Zachodniopomorskiego i wypełnianie zadań statutowych.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256581
Deklaracja dostępnoœci