Wyjazd techniczny na zrealizowane i trwające budowy dróg i mostów ZZDW w Koszalinie

W dniu 06 lipca 2017 roku pracownicy Pracowni Kruszyw i Betonów oraz Pracowni Mas Bitumicznych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie wzięli udział w wyjeździe technicznym na zakończone i trwające inwestycje realizowane przez ZZDW w Koszalinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Spotkania na miejscach budów miały charakter przybliżający problematykę prowadzenia, kontroli i odbioru robót drogowych i mostowych. Omówiono również technologię wykonania robót, zwaną rubblizing (ang. łamanie, rozkruszanie), zastosowaną na jednej z inwestycji na nawierzchni ze starych poniemieckich płyt betonowych. Uczestnicy wyjazdu technicznego odwiedzili miejsce budowy mostu na rzece Łożnica na drodze wojewódzkiej nr 151 w miejscowości Łobez, wybudowaną w 2016 roku obwodnicę miejscowości Dobra oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica. Możliwość bezpośredniej wizyty w miejscu realizowanych inwestycji pozwala naszym pracownikom na jeszcze lepsze poznanie i zrozumienie procesów technologicznych związanych z budową i remontami dróg i obiektów inżynierskich.

 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258575
Deklaracja dostępnoœci