Porozumienie dotyczące wykonania pomiarów i oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni bitumicznych na drogach ZZDW w Koszalinie – kampania diagnostyczna 2017

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe podpisało z ZZDW w Koszalinie kolejne porozumienie dotyczące współpracy obu jednostek w obszarze badań diagnostycznych nawierzchni dróg Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakresem opracowania objęte zostanie 390 km sieci drogowej na której zostaną wykonane pomiary właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni bitumicznych zestawem SRT-3 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni stosowanymi przez GDDKiA. Dane z pomiarów pozwolą Wydziałowi Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej ZZDW na rzetelne typowanie odcinków dróg przeznaczonych do przebudowy lub remontu. Mamy nadzieję, że współpraca między jednostkami zostanie pogłębiona również w przyszłych latach i zaowocuje przebadaniem całej sieci drogowej będącej pod zarządem ZZDW w Koszalinie.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256578
Deklaracja dostępnoœci