Szkolenie dla pracowników ZDiT w Koszalinie

W dniu 12 czerwca 2017 roku gościliśmy w naszej jednostce pracowników Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. 
Tematem spotkania było przybliżenie zagadnień związanych z badaniami wskaźnika zagęszczenia gruntu. Po prezentacji Pracowni Bitumicznej, Betonowej i Terenowej omówiono normy i przeanalizowano wymagania dotyczące wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia oraz modułów odkształcenia. Zaprezentowano metody badawcze z wykorzystaniem objętościomierza piaskowego, objętościomierza wodnego, cylindra i pierścienia wciskanego. Wyjaśniono badanie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Omówiono badanie sondą dynamiczną lekką wraz z interpretacją wyników i korelacją między stopniem zagęszczenia, a wskaźnikiem zagęszczenia. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do dalszego wzmocnienia współpracy między ZDiT i ZLD w Koszalinie z korzyścią dla jakości dróg budowanych w naszym mieście. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256617
Deklaracja dostępnoœci