Umowa na badania laboratoryjne nawierzchni MMA ul. Gdańska w Koszalinie

W dniu 07 czerwca 2017 roku ZLD w Koszalinie zawarło kolejną umowę z ZDIT dotyczącą realizacji badań mieszanki mineralno-asfaltowej.
Przedmiotem kontroli będą warstwy ścieralne, wiążące i podbudowy z ul. Gdańskiej w Koszalinie w zakresie ich zagęszczenia, wolnej przestrzeni, składu ziarnowego oraz ilości lepiszcza. Dodatkowo z odwierconych próbek zostaną wykonane badania odporności na deformacje trwałe. Kontrola ma wykazać, czy w związku z zaobserwowaniem na nawierzchni efektu koleinowania MMA, przyczyna leży w niespełnionych właściwościach wbudowanej mieszanki czy też wpływ na deformację mają pozostałe warstwy konstrukcji lub podłoże gruntowe.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258600
Deklaracja dostępnoœci