Wizyta w INRECO Emulsja Spółka z o. o.

W dniu 26 maja pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego gościli w wytwórni emulsji asfaltowych oraz asfaltów modyfikowanych w firmie INRECO Emulsja Sp. z o. o. w Marcelinie. 
Kadra Pracowni Mas Bitumicznych miała okazję przypatrzeć się linii produkcyjnej oraz poznać proces technologiczny wytwarzania emulsji i asfaltów modyfikowanych. Zaprezentowane zostały badania wykonywane przez producenta w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji w przyzakładowym laboratorium. Wizyta stała się świetną okazją do wymiany doświadczeń i uwag dotyczących badań takich jak: indeks rozpadu, pozostałość na sicie, ilość lepiszcza, lepkość, trwałość magazynowania, wykonywanych również w ZLD w Koszalinie. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258648
Deklaracja dostępnoœci