Reflektometr ZR 6014 do oceny jakości drogowego oznakowania poziomego

Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe wzbogaciło się o profesjonalne urządzenie pomiarowe firmy ZEHNTNER do badania widzialności nocnej RL oraz widzialności dziennej Qd zgodnie z normą PN-EN 1436+A1:2008 Materiały do poziomego oznakowania dróg – Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg.
Możliwość kontroli współczynnika widzialności oznakowania poziomego nawierzchni dróg wojewódzkich powinna wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach regionu. Dobra widzialność to skrócenie czasu reakcji kierowców, zmniejszenie ilości wypadków, a tym samym redukcja niepożądanych konsekwencji i kosztów ponoszonych w przypadku zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Urządzenie zostało zakupione w firmie VIATECO Sp. z o. o. z Katowic, które w przyszłości będzie świadczyć usługę kalibracji, przeglądu i konserwacji retroreflektometru. Zarządców dróg wszystkich szczebli administracyjnych zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zachęcamy do kontroli jakości wykonywanego po zimowym sezonie oznakowania poziomego dróg!

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258630
Deklaracja dostępnoœci