Szkolenia okresowe z BHP kadry inżynieryjno-technicznej oraz dla osób kierujących pracownikami w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie

W trosce o bezpieczeństwo i higienę pracy kadry Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, pracownicy naszej jednostki w dniach 20-21 kwietnia 2017 wzięli udział w szkoleniu okresowym dotyczącym tego zakresu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Koszalin Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr.
Celem spotkania była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie zagadnień BHP. Poruszono kwestie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, omówiono organizację i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zdobyta wiedza pozwoli osobom zatrudnionym w naszym zakładzie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych zarówno w laboratorium jak i w warunkach terenowych na placach budowy i drogach wojewódzkich.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256571
Deklaracja dostępnoœci