Kolejne rozszerzenie współpracy w ramach Porozumienia zawartego w dniu 04.01.2016r. obejmującego kontrolę jakości wykonanych robót na inwestycjach drogowych realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 04.01.2016r. na mocy którego obsługa laboratoryjna inwestycji na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038 została poszerzona o kolejne cztery zadania.
Dodatkowe inwestycje realizowane w 2017 i 2018 roku dotyczą dróg wojewódzkich: 102 (Łukęcin – Lędzin), 102 (Międzywodzie – Dziwnów), 203 (ul. Tynieckiego w miejscowości Darłowo), 151 (obejście Barlinka). Wartość planowanych badań kontrolnych na tych zadaniach to około 545.000,00 złotych. Nasz zakład dołoży wszelkich starań, aby inwestor w oparciu o wyniki naszych badań, mógł w sposób uczciwy i rzetelny dokonać oceny jakości realizowanych budów.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256481
Deklaracja dostępnoœci