Szkolenie: Warstwy konstrukcyjne i wzmocnione podłoże nawierzchni drogowych: z kruszywa, kruszywa ze spoiwem hydraulicznym oraz gruntu stabilizowanego cementem w świetle aktualnych norm i przepisów technicznych GDDKiA

W dniach 27-28 marca 2017 roku pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, reprezentujący Pracownię Kruszyw i Betonów, wzięli udział w Poznaniu w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów.
Zajęcia prowadziła Pani Maria Bogacka główny technolog, specjalista w zakresie badań laboratoryjnych i technologii robót drogowych. Tematyka zajęć obejmowała analizę Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 2014 i Katalogu typowych nawierzchni sztywnych 2014, interpretację zapisów Wytycznych Technicznych WT-4, WT-5, dotyczących kruszyw i mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem oraz stosowanie, projektowanie i badania stabilizacji gruntu cementem. Dzięki zdobytej wiedzy i wymianie doświadczeń nasza jednostka pogłębia kompetencje kadry w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 242835