Szkolenie: Drogowe roboty ziemne ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania podłoża i odwodnienia oraz robót na gruntach słabych i wysadzinowych

W dniach 13-14 marca 2017 roku pracownicy Pracowni Badań Terenowych Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie uczestniczyli w Warszawie w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum Szkoleń Perspektywa Ekspertów. 
Tematem spotkania było omówienie sposobów rozpoznawania gruntów i podłoża gruntowego pod konstrukcje drogowe oraz realizacja robót ziemnych na gruntach słabych i wysadzinowych. Szkolenie poprowadził Pan Piotr Jermołowicz, absolwent Politechniki Szczecińskiej, właściciel firmy Inżynieria Środowiska, która zajmuje się problematyką posadowienia obiektów  w trudnych warunkach gruntowych oraz ich statecznością. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu kadra ZLD w Koszalinie poszerzyła zasób wiedzy dotyczący bezpieczeństwa konstrukcji budowlanej w zależności od oddziaływania wody gruntowej, opadowej lub płynącej, oraz poznała korzystne efekty stosowania wybranych technologii wzmocnienia konstrukcji budowlanej.   

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 242814