Seminarium techniczne „Siatki z włókien szklanych i szklano-węglowych stosowane w zbrojeniu bitumicznej części konstrukcji drogi”

W dniu 25.02.2016r. pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowe w Koszalinie wzięli udział w radzie szkoleniowej zorganizowanej przez Zarząd Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy ZZDW w Koszalinie.
W czasie spotkania poruszone zostały zagadnienia dotyczące typowych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych oraz sposobów im zapobiegania. Przedstawiono przykłady zastosowania geowłókniny i geosiatki oraz różnice między funkcjami jakie mają te produkty spełniać w konstrukcji drogi. Zwrócono uwagę na istotę i znaczenie sczepności pomiędzy poszczególnymi warstwami nawierzchni bitumicznej zarówno w przypadku zastosowania siatek wzmacniających jak i w przypadku ich braku. Przedstawiono wymagania dotyczące pomiaru sił międzywarstwowych metodą Leutnera zalecane przez IBDiM (zeszyt nr 66), zapisy dotyczące tego zagadnienia zawarte w Wymaganiach Technicznych WT 2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – 2008” jak i opracowanie Politechniki Gdańskiej dla GDDKiA „Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności”. Seminarium odbyło się przy współudziale firmy z 20 letnim doświadczeniem - S&P - jednego z wielu producentów geowyrobów do wzmacniania warstw asfaltowych nawierzchni.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256484
Deklaracja dostępnoœci