Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim ZZDW w Koszalinie a ZLD w Koszalinie dotyczące współpracy w zakresie badań laboratoryjnych

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 04 stycznia 2016 roku Dyrektor ZZDW w Koszalinie Pan Michał Żuber zawarł z ZLD w Koszalinie porozumienie na mocy którego nasza jednostka zajmie się kontrolą i sprawdzaniem jakości wykonywanych robót na drogach i obiektach inżynierskich realizowanych w ramach projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2015 – 2038. 
Umowa dotyczy inwestycji przeznaczonych do realizacji w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Na chwilę obecną Porozumienie obejmuje cztery zadania i dotyczy dróg wojewódzkich: 205, 109, 144, 203, a wartość planowanych badań kontrolnych to w latach 2016 – 2017 około pół miliona złotych brutto. ZLD w Koszalinie dołoży wszelkich starań, aby inwestor w oparciu o wyniki naszych badań, mógł w sposób uczciwy i rzetelny dokonać oceny jakości realizowanych budów. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256564
Deklaracja dostępnoœci