Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2015 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych. 
W 2015 roku udało się nam wypracować przychód w wysokości 1 197.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody Pracownia Mas Bitumicznych – 345.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 242.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 520.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2015 prezentuje się następująco: 19% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 28% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 46% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 7% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2015 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 303.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów i mieszanek MCE na kwotę 196.000,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 34.000,00 zł netto, za badania zagęszczenia podłoża uzyskaliśmy 20.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 67.000,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 257.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 84.000,00 zł netto. W minionym roku 2015 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 9.000,00 zł (wstrząsarka do oznaczania wskaźnika piaskowego, waga precyzyjna). Na szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry wydaliśmy 6.700,00 zł. Liczymy, ze rozpoczynający się rok 2016 będzie również satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych zadań związanych z kontrolą jakości na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256468
Deklaracja dostępnoœci