Współpraca z Politechniką Koszalińską w zakresie badań naukowych w ramach prac dyplomowych

W dniu 30 października 2015 roku Panowie Szymon Barcikowski i Patryk Madejczyk, studenci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Lądowej Politechniki Koszalińskiej przeprowadzili w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie szereg badań mieszanek mineralno-bitumicznych w ramach realizowanej pracy dyplomowej.
Praca pisana jest pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Macieja Werno, a jej tytuł brzmi: Badania laboratoryjne cech asfaltobetonu do warstwy wiążącej i ścieralnej. Młodym kolegom z branży drogowej, przyszłym inżynierom, kierownikom projektów i inspektorom nadzoru życzymy ciekawych wniosków i odkryć z przeprowadzonych badań!

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256598
Deklaracja dostępnoœci