Przegląd zestawu pomiarowego i kalibracja urządzenia SRT-3 w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie

Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych naszym Klientom usług Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie zleciło IBDiM Warszawa - Zakładowi Diagnostyki Nawierzchni kalibrację i przegląd posiadanego zestawu SRT-3.
Na podstawie wykonanej kalibracji oraz badań porównawczych przeprowadzonych w dniu 14.07.2015 roku producent urządzenia potwierdza przygotowanie zestawu do wykonywania pomiarów w 2015 roku oraz poświadcza jego sprawność i możliwość wykonywania pomiarów współczynnika tarcia nawierzchni drogowych.  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258551
Deklaracja dostępnoœci