Badania biegłości - oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości metodą piknometryczną, oznaczanie uziarnienia metodą analizy sitowej

Miło nam Państwa poinformować, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uczestniczyło w czerwcu 2015 roku w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, organizowane przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
W badaniu biegłości udział wzięły ośrodki badawcze z Polski, Austrii i Belgii, a wśród nich posiadające akredytację Krajowych Organów Akredytujących. Porównaniu poddana została metoda badania kruszywa naturalnego w zakresie oznaczania gęstości ziarn i nasiąkliwości metodą piknometryczną oraz metoda badania gruntu budowlanego w zakresie oznaczania uziarnienia metodą analizy sitowej. Końcowa ocena naszych badań znalazła się w grupie wyników zadowalających i potwierdziła zgodność postępowania badawczego z treścią normy, stosowanie wyposażenia zgodnego z normami, korzystanie z wywzorcowanego i sprawdzonego wyposażenia oraz sumienne i rzetelne wykonywanie badań. Cieszy nas potwierdzenie kompetencji personelu ZLD w Koszalinie w tak doborowym międzynarodowym towarzystwie. Mamy nadzieję, że dzięki badaniom biegłości nasi klienci zyskali dodatkowy argument świadczący o wysokiej jakości otrzymywanych wyników w ZLD w Koszalinie.  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256494
Deklaracja dostępnoœci