Umowa z Powiatem Koszalińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie dotycząca stażu osób bezrobotnych

W ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ZLD w Koszalinie zorganizowało staż dla bezrobotnych w zawodzie laborant budowlany na stanowisku rzemieślnik specjalista.
Trzymiesięczny staż (lipiec-wrzesień) ma na celu umożliwienie nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy związanej z badaniami materiałów budowlanych. Po zakończeniu stażu odbywające go osoby zostaną zatrudnione na okres trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.   

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256454
Deklaracja dostępnoœci