11 Forum Samorządowe Kołobrzeg, 23-24 czerwca 2015

W dniach 23-24 czerwca 2015 roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza, przedstawiciele ZLD w Koszalinie wzięli udział w 11 Forum Samorządowym.
Konferencja zorganizowana została pod hasłem: „25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.” Panele dyskusyjne poruszały między innymi kwestie: roli inwestorów w kreowaniu rozwoju kluczowych obszarów gospodarczych, stanu sektora finansów publicznych, instrumentów finansowania inwestycji publicznych. Na uroczystej Gali promującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wręczone zostały statuetki beneficjentom poprzedniego programu z lat 2007-2013, którzy poprzez swoje projekty stali się ambasadorami WZ na skalę ogólnopolską i europejską.  

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258671
Deklaracja dostępnoœci