Umowa o wykonanie badań laboratoryjnych INFRABUD – ZLD w Koszalinie

W dniu 12.05.2015 roku ZLD w Koszalinie podpisało umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” której przedmiotem jest wykonanie badań ugięć sprężystych nawierzchni na ulicy Słupskiej w Koszalinie.
Badania wykonane przed rozpoczęciem inwestycji, a następnie po jej ukończeniu, mają dać odpowiedź inwestorowi, tj. Gminie i Miastu Koszalin – Zarządowi Dróg Miejskich w Koszalinie, czy zaproponowane rozwiązania projektowe doprowadziły do zwiększenia nośności nawierzchni. Dzięki zlokalizowaniu odcinków o słabej konstrukcji inwestor zyskał dodatkowo możliwość rozszerzenia zakresu robót o czynności niezbędne do uzyskania zamierzonych parametrów drogi. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258632
Deklaracja dostępnoœci