Badania biegłości – wskaźnik piaskowy

Informujemy Państwa, że Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie uczestniczyło w lutym 2015 roku w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne.
Organizatorem badań było Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań laboratoryjnych. Przedmiotem porównania była metoda badania kruszywa naturalnego w zakresie oceny zawartości drobnych cząstek – badanie wskaźnika piaskowego na frakcji 0/2 mm. Otrzymany wynik badania uzyskany przez ZLD w Koszalinie znalazł się w grupie wyników zadowalających zgodnie z normą ISO 13528:2005 dla wskaźnika z (z-score) co potwierdza kompetencje naszego zakładu w tym obszarze badań laboratoryjnych.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256535
Deklaracja dostępnoœci