Księga Zarządzania Jakością w Laboratorium

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 17.03.2015 roku wdrożyliśmy w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie Księgę Zarządzania Jakością.
Dokument ten formułuje cele jakie stawia sobie jednostka, określa zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego składające się na Politykę Jakości, wskazuje misję jaką realizuje Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe. Księga Zarządzania Jakością zawiera informacje dotyczące przebiegu i dokumentowania szeregu procesów zachodzących w zakładzie min: realizowanych postępowań badawczych, obsługi klientów, realizacji zakupów, szkoleń personelu itp. Deklarując zaangażowanie w realizację Polityki Jakości dążymy do ciągłego podnoszenia jakości usług świadczonych naszym Klientom.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256476
Deklaracja dostępnoœci