Mieszanki niezwiązane i związane cementem – aktualne przepisy krajowe oraz badania kruszyw i mieszanek

W dniach 04-06.03.2015 roku pracownicy ZLD w Koszalinie wzięli udział w szkoleniu obejmującym najnowsze wytyczne dotyczące gruntów, kruszyw i mieszanek mineralnych związanych hydraulicznie.
Szkolenie odbyło się w Laboratorium Drogowym Wojciecha Bogackiego w Rzgowie i miało przebieg dwuetapowy. Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna, przedstawiono zapisy Wytycznych Technicznych WT-4, WT-5, omówiono normy badawcze dla kruszyw i mieszanek, zapoznano się z projektami Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Drugiego i trzeciego dnia szkolenia uczestnicy wzięli udział w części laboratoryjnej: wykonano szereg badań kruszyw i mieszanek. Wymiana wiedzy i doświadczeń laborantów z różnych stron Polski pozwala na wypracowanie zasad przeprowadzania badań odzwierciedlających zapisy norm, eliminując możliwość popełnienia błędu ich różnej interpretacji.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 258624
Deklaracja dostępnoœci