Podsumowanie pracy ZLD w Koszalinie w 2014 roku

Za nami kolejny rok intensywnej pracy ukierunkowanej na kontrolę jakości robót na realizowanych przez Województwo Zachodniopomorskie inwestycjach drogowych.
W 2014 roku udało się nam wypracować przychód w wysokości 1 415.000,00 zł netto. Poszczególne Pracownie wypracowały następujące przychody Pracownia Mas Bitumicznych – 573.000,00 zł netto, Pracownia Kruszyw i Betonów – 313.000,00 zł netto, Pracownia Badań Terenowych – 440.000,00 zł netto. Struktura przychodów ZLD w Koszalinie w 2014 prezentuje się następująco: 31% to przychody z badań realizowanych w ramach budów Regionalnego Programu Operacyjnego, 32% to przychody z  badań realizowanych w ramach budów Rejonów Dróg Wojewódzkich ZZDW, 31% to przychody z badań realizowanych dla podmiotów zewnętrznych, 6% przychodu uzyskano w ramach obsługi Zimowego Utrzymania Dróg. W 2014 zrealizowaliśmy badania próbek nawierzchni bitumicznych na kwotę 497.000,00 zł netto, badania betonów, prefabrykatów, gruntocementów i mieszanek MCE na kwotę 265.000,00 zł netto, na badaniach kruszyw i gruntów zarobiliśmy 43.000,00 zł netto, za badania zagęszczenia podłoża uzyskaliśmy 42.000,00 zł netto, za badania parametrów nawierzchni (nośność, ugięcia, równość) - 68.000,00 zł netto, badanie właściwości przeciwpoślizgowych przyniosło przychód w wysokości 108.000,00 zł netto, na obsłudze dyżurów zimowego utrzymania dróg - 87.000,00 zł netto. W minionym roku 2014 zrealizowaliśmy zakupy inwestycyjne na kwotę 20.000,00 zł (licencja na programy do projektowania MMA i do zestawu SRT-3 do badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni oraz sprzęt: waga, penetrometr, wyciskarka automatyczna forma Marshalla, wstrząsarka). Na szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry wydaliśmy 7.500,00 zł. Liczymy, ze rozpoczynający się rok 2015 będzie również satysfakcjonujący pod względem ilości zleconych i zrealizowanych zadań związanych z kontrolą jakości na drogach Województwa Zachodniopomorskiego.

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256501
Deklaracja dostępnoœci