Ocena okresowa pracowników ZLD w Koszalinie

Pragniemy Państwa poinformować, że w miesiącu listopadzie kadra Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie, została poddana okresowej ocenie. Zgodnie z zapisami wewnętrznego Regulaminu  taką okresową ocenę przeprowadzamy raz na dwa lata. Ocena dotyczy sposobu realizacji obowiązków służbowych w tym: przestrzegania przepisów prawa, wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, udzielania informacji uprawnionym do tego organom, instytucjom i osobom fizycznym, zachowaniu uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami i współpracownikami, zachowaniu się z godnością w miejscu pracy i poza nim oraz stałym podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracownicy Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego w Koszalinie z przeprowadzonej oceny uzyskali noty dobre (10 pracowników) i bardzo dobre (dwóch pracowników). 

Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 256551
Deklaracja dostępnoœci