Porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez ZZDW w Koszalinie, a ZLD w Koszalinie w zakresie diagnostyki i sprawdzenia jakości robót na drogach przebudowywanych i rozbudowywanych w ramach programu INTERREG V

W dniu 10.03.2017 roku w Koszalinie nasza jednostka zawarła porozumienie z WZ ZZDW w Koszalinie na mocy którego będziemy kontrolować jakość wykonanych robót drogowych na drodze wojewódzkiej nr 120 na zadaniu: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez miejscowość Wełtyń”.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu: Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu POMERANIA Etap I z II współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze – Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020, w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wartość planowanych badań to 90.000,00 zł. 

galeria przypisana do artykułu
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 241708